Plánované aukcie

Prehľad plánovaných aukcií na najbližších 30 dní.

V prehľade sú zobrazené iba aukcie, kde bolo rozhodnuté, ktorý dlhopis sa bude v aukčný deň predávať. O výbere konkrétneho dlhopisu sa rozhoduje spravidla prvý týždeň v mesiaci. Pokiaľ termín najbližšej aukcie podľa Harmonogramu spadá do nasledujúcich 30 dní, ale o výbere konkrétneho dlhopisu ešte nebolo rozhodnuté, plánované aukcie v tejto sekcii nebudú zobrazené.

Aukcia sa koná spravidla v 3. pondelok v mesiaci v súlade s Harmonogramom, rešpektujúc štátne sviatky.

V prehľade nie sú zahrnuté budúce predaje formou syndikátu.

Pokiaľ k danému dlhopisu nie sú k dispozícii Aukčné podmienky, znamená to, že už bolo rozhodnuté, že konkrétny dlhopis sa bude predávať, ale neboli ešte zverejnené Aukčné podmienky. Aukčné podmienky sa v súlade s Pravidlami ARDAL pre vykonávanie obchodov na primárnom a sekundárnom trhu zverejňujú minimálne 1 deň pred termínom konania aukcie. ARDAL sa snaží zverejňovať Aukčné podmienky približne 5 pracovných dní pred konaním aukcie.

Plánovaná nominálna hodnota je iba indikatívna a nie je pre ARDAL záväzná.

LINK NA HARMONOGRAM