Emisie

Prehľad jednotlivých emisií dlhových cenných papierov vydaných Slovenskou republikou.

Aktuálne sú zobrazené "živé" cenné papiere (ďalej len CP), ktoré neboli splatené ku dňu aktualizácie. Pre zobrazenie kompletnej histórie je potrebné odznačiť tlačidlo "Živé emisie".