Štruktúra je podľa meny, v ktorej bol daný dlhopis emitovaný.
Jednotlivé dlhopisy mohli byť zabezpečené proti kurzovému riziku.