Obchodovateľné štátne dlhopisy vydané na domácom trhu

Prehľad jednotlivých emisií dlhových cenných papierov vydaných Slovenskou republikou na domácom trhu.

Aktuálne sú zobrazené "živé" cenné papiere (ďalej len CP), ktoré neboli splatené ku dňu aktualizácie.

Pohyblivý výnos
Emisné
podmienky
Výsledky
aukcií
Názov CP ISIN Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Pôvodná
splatnosť v
rokoch
Menovitá hodnota
1 ks dlhopisu
(EUR)
Výnos (% p.a.) Perióda vypl.
výnosov
Dopyt (EUR) Predané (EUR) Z toho vo vlastnom
portfóliu (EUR)
Úrokové obdobie Platná
úroková
sadzba v %
Od Do
ŠD 206 SK4120004987 10.05.2006 10.05.2026 20,0 3 319,4 4,500 Ročne 3 035 027 002 1 327 760 000 0 - - -
ŠD 214 SK4120007204 27.04.2010 27.04.2020 10,0 1,0 4,000 Ročne 4 262 500 000 3 000 000 000 0 - - -
ŠD 216 SK4120007543 14.10.2010 14.10.2025 15,0 1,0 4,350 Ročne 5 996 100 000 3 000 000 000 0 - - -
ŠD 221 SK4120008665 11.07.2012 11.07.2029 17,0 1,0 4,400 Ročne 125 000 000 125 000 000 0 - - -
ŠD 222 SK4120008673 09.08.2012 09.08.2032 20,0 1 000 000,0 4,300 Ročne 500 000 000 500 000 000 0 - - -
ŠD 223 SK4120008871 15.11.2012 15.11.2024 12,0 1,0 3,375 Ročne 5 858 000 000 3 000 000 000 100 000 000 - - -
ŠD 224 SK4120008954 08.02.2013 08.02.2033 20,0 1,0 3,875 Ročne 1 500 000 000 1 500 000 000 0 - - -
ŠD 225 SK4120009044 28.02.2013 28.02.2023 10,0 1,0 3,000 Ročne 5 079 100 000 3 000 000 000 0 - - -
ŠD 227 SK4120009762 16.01.2014 16.01.2029 15,0 1,0 3,625 Ročne 6 445 100 000 2 794 600 000 0 - - -
ŠD 228 SK4120010430 21.01.2015 21.01.2027 12,0 1,0 1,375 Ročne 8 924 100 000 2 900 000 000 0 - - -
ŠD 229 SK4120011420 21.01.2016 21.01.2031 15,0 1,0 1,625 Ročne 4 427 200 000 2 414 200 000 0 - - -
ŠD 230 SK4120011636 13.05.2016 13.11.2023 7,0 1,0 0,000 Ročne 2 957 900 000 1 500 000 000 0 - - -
ŠD 231 SK4120012220 23.11.2016 22.05.2026 10,0 1,0 0,625 Ročne 2 910 100 000 1 450 000 000 0 - - -
ŠD 232 SK4120012691 09.03.2017 09.03.2037 20,0 1,0 1,875 Ročne 5 344 893 000 2 806 800 000 0 - - -
ŠD 233 SK4120013400 17.10.2017 17.10.2047 30,0 1,0 2,000 Ročne 4 040 027 000 1 654 500 000 0 - - -
ŠD 234 SK4120014150 12.06.2018 12.06.2028 10,0 1,0 1,000 Ročne 6 544 200 000 2 006 900 000 0 - - -
ŠD 235 SK4120014184 12.06.2018 12.06.2068 50,0 1,0 2,250 Ročne 1 600 000 000 500 000 000 0 - - -
ŠD 236 SK4120015173 09.04.2019 09.04.2030 11,0 1,0 0,750 Ročne 6 056 700 000 1 390 300 000 0 - - -
Spolu: 75 605 947 002 34 870 060 000 100 000 000