Contact

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Radlinského 32
813 19 Bratislava
Slovenská republika

Tel: 00421 2 57262 503
Fax: 00421 2 5245 0381, 00421 2 57262 525